Adrianos Papadeas + George Seragos + Mr Dello at Copla (Lefkada) 4 June 2017

Adrianos Papadeas + George Seragos + Mr Dello at Copla (Lefkada) 4 June 2017
photographer: Dimitra Giotitsa