Opening party: Vassili TsiliChristos + GP Grand @ Villa Mercedes 24/8/2011

photo-report by Alkis Moraitis
 
 
Jordan Vainoglou + Panos Kaitsis + George Sarafidis
 
 
 
 
Athanasia Di + Marcella Sesy + Christina Bou + Anna Sesy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marios Lytras + Tania Kalari + Dora Rapti + Roza Antonia Xatzigiannaki
 
 
 
Carmen + Δάφνη
 
 
 
 
 
 
 
Nelly Skf + dj Constantin
 
 
 
Vassili TsiliChristos
 
 
 
Claudia Pasqualini + Giorgos Pappas
 
Ina Sideri
 
John Ambatzopoulos
 
 
 
Ana Cudic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos