Opening party: DimPap + Sol Elements + Ezel Loops @ Animal club 30/9/2011

photo-report by Fotis Tsaloumas
 
 
 
 
 
Dimitra Karavoulia + Dimitra Haloulou + Andrianna Haloulou
 
 
 
 
 
 
DimPap
 
 
Johnn B Jr + ? + John John
 
 
 
 
 
 
 
Krikas Panagiotis + Bonso + Gus
 
 
 
Konstantinos Koroxenidis + ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofia Koutsoukou + Andreas Koutsoukos
 
 
 
 
Kostas Nikolopoulos + Thanos Platakos
 
 
 
 
 
 
1 2 3 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos