Discotech: Dino MFU + Senses + Soulkeez + Sakis R @ Sixx 6/10/2012

photo-report by Alexander Spiropoulos
 
 
 
 
 
 
 
 
Takis Zigourakis + Dino MFU + Viton
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sakis R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos