Nikos Diamantopoulos + Jorge + George Livanos @ Story 24/12/2012

photo-report by Niki Marketaki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexis Kafousias + Kleopatra Kokkaliari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos