Reunion party: Vassili TsiliChristos @ Venue 2/2/2013

photo-report by Pinelopi Gerasimou
 
 
 
 
 
Christiana Koulouma + Areth Spanou + Lia Sianidou + Claudia Pasqualini + Natalie Kader
 
 
Natalie Kader
 
 
 
Demetra Stylianou + Argyro Fasoura
 
 
Natalie Kader
 
Claudia Pasqualini
 
 
Christiana Koulouma
 
John Ambatzopoulos
 
Aggeliki Zeki
 
Mixahl Aggelos
 
 
Natasha Kamp
 
Areth Spanou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos