Magna @ Mikro 28/8/2013

photo-report by Alkis Moraitis
 
 
Sunday Soulman
 
 
 
 
David Morales + Vassilios Kostetsos + Manos Magna
 
PhilipZ
 
 
 
 
 
Sunday Soulman + PhilipZ
 
 
 
Giannis Kazanidis + Stelios Niakaris + Vassilios Kostetsos
 
 
 
 
 
Elias Pantazopoulos + Ria Antoniou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos