Opening party: Viton + Zoo Roo + Mattik + Anthony Pl + Paul S @ Rojo 18/10/2013

photo-report by Alkis Moraitis
 
 
 
 
 
 
 
Zoo Roo
 
 
 
Katia Koulou
 
 
 
Katia Koulou
 
 
Nayla Jauffur
 
Viton
 
 
 
 
 
Viton
 
 
 
 
 
 
Monkylo + Eirini Koulentianou + Konstantinos Zografos
 
 
 
 
Viton + Mattik
 
 
Anna Dafermou + Mattik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos