Dennis Ferrer @ Katavothres (Αργοστόλι) 10/8/2010

photo-report by Alexander Petsavas
 
 
 
Sofia + Mina + Vasilis + Nancy
 
 
 
 
 
 
 
Popi Kotsi + Konstantinos Giannakoglou
 
 
Nikos Loukeris + Fotis Likoudis + Sophia Mourelatou + Panagis
 
Tseleger Maria + Giorgos Panopoulos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξανδρος + Dennis Ferrer + Σωτήρης
 
 
 
1 2 3 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos