Γλετζair: Lex + Kostas Georgoudis + Chris Kas @ Maisha 25/12/2013

photo-report by Vivi Kaparou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos